Công văn 67597/CT-TTHT chính sách thuế mua bản quyền

Số: 67597/CT-TTHT. V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016. Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính. Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển …

Bỏ phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Ngày 11/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện. Theo đó, Thông tư 01/2022/TT-BTC bãi bỏ phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải ...

THUẾ, PHÍ KHAI THÁC CÁT – MLT-Lawyers

R – Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm (%). Trong trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn thêm các vấn đề về thuế, phí khai thác cát có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: info@mlt-lawyer ...

Phí bản quyền (Royalty) là gì? Phí bản quyền trong nhập khẩu

Phí bản quyền (Royalty) Phí bản quyền - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Royalty, Royaties. Phí bản quyền là chi phí pháp lí bắt buộc phải trả để có thể sử dụng tài sản trí tuệ của các cá nhân, tổ chức. Đây là công cụ tạo doanh thu được thiết kế đặc biệt để bù đắp cho chủ sở hữu tài sản trí ...

Chi Phí Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Mới Nhất Năm 2023

Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau – Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC 2019 Thông tư quy định

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:-Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử …

Thông tư 247/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí nhượng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 2. Thông tư này áp dụng đối …

1. Thu phí bản quyền âm nhạc ở nhà hàng, khách sạn, quán

Điều 20. Quyền tài sản Khoản 3. "Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả".

Phí khai thác tài nguyên nước theo nghị định mới

Nghị định 41/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021 quy định mới về các mức phí khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Dưới đây là những quy định mới về đối tượng và giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên liên quan đến Nghị định nào.

Thông tư 247/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí nhượng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 2. Thông tư này áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí nhượng ...

Chính thức thu phí khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân ...

Thuế khi mua phần mềm từ nước ngoài

Khi thanh toán ra nước ngoài cho các chi phí mua phần mềm, doanh nghiệp cần khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài (Thuế GTGT, thuế TNDN) và phải phân biệt một …

Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa xuất

a) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thỏa thuận và thanh toán phí bản quyền, phí giấy phép, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hàng hóa nhập khẩu được bán lại ...

Công văn 63606/CT-TTHT 2019 về thuế suất thuế gia tăng …

Số: 63606/CT-TTHT. V/v thuế suất thuế GTGT đối với bản quyền kịch bản phim. Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019. Kính gửi: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ …

Phí xin thông tin đất đai của 63 tỉnh, thành

- Mức tính phí khai thác các loại bản đồ tính cho 01 mảnh, mỗi mảnh tăng thêm được tính bằng 0,11 lần mức phí của mảnh đầu tiên. - Mức tính phí khai thác các loại hồ sơ khác tính cho từ 01 đến 10 thửa, từ thửa thứ …

Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử

Trong các khoản thu ngân sách Nhà nước, ngoại thuế và các loại phí, lên phí còn có tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền sử dụng khu vực biển. Thời hạn nộp các khoản tiền này được quy định cụ thể trong Khoản 6 và Khoản 7 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật ...

Đất đắp phục vụ dự án đầu tư công có cần cấp phép khai thác?

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, mọi hoạt động khai thác khoáng sản đều phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép khai thác. Do đó, trường hợp khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ ...

Từ ngày 25/2/2022, áp dụng mức thu phí khai thác, sử dụng

Thông tư số 01/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2022, thay thế thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ...

Thông tư 48/2022/TT-BTC mức thu nộp phí khai thác thông

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Thông tư này …

Thông tư 01/2022/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý và sử …

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định gồm: a) Phí …

Về khai thác khía cạnh thương mại của quyền tác giả thông

2. So sánh lợi ích khi chuyển giao quyền tác giả qua tổ chức quản lý tập thể với cá nhân Đối với các tác giả, mỗi cá nhân tác giả phải tự quản lý lấy các quyền của mình; khai thác nó để đạt được các lợi ích kinh tế, bù đắp các tiêu hao trong quá trình sáng tạo, đồng thời tiếp tục đầu tư cho ...

Phân biệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền

Ban biên tập. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế tài nguyên nước là 2 loại tiền khác nhau. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là loại tiền được trả dựa trên nguyên tắc người được hưởng lợi từ việc khai thác thành phần môi trường thì phải ...

CHI PHÍ BẢN QUYỀN THEO HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG NHÃN

Mục lục bài viết 1 Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành 1.1 Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại ...

Thuế nhà thầu và phí bản quyền | Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài …

Phí bản quyền là khoản tiền người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền SHTT. Theo quy định, phí bản …

Xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ

Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt quốc …

Thông tư 48/2022/TT-BTC mức thu nộp phí khai thác thông

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Thông tư này áp dụng đối với: a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị khai thác và …

Thu phí bản quyền âm nhạc ở nhà hàng khách sạn, quán

Tại buổi làm việc, Cục Bản quyền tác giả đã yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu tiền quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn cho đến khi VCPMC xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác, sử dụng của tác giả hoặc chủ sở hữu là hội

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND chế độ thu nộp phí khai …

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 2. Đối tượng …

Thông tư 48/2022/TT-BTC: Mức thu phí khai thác thông tin

1. Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ …

Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình được quy định như

Cả hai trường hợp trên, tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ đều không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và …

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài

Về đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi …

Phí bản quyền phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu

Bên cạnh đó, việc phân bổ khoản phí bản quyền theo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa NK theo một trong các phương pháp phân bổ quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Chi phí đăng ký bản quyền sản phẩm

Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi. 30.000. 02. Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu) 600.000. 03. Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 ...

Đấu giá lại quyền cho thuê khai thác cảng An Thới – Phú Quốc

Bản đề án mới này nếu được thông qua thì trong thời gian tới, quyền khai thác Cảng đầu mối An Thới sẽ được chuyển cho chủ mới. Trước đó, nhiều vụ việc không giải quyết được đã xảy ra ở dự án khai thác cảng này dẫn đến việc Cục Hàng hải đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên thuê khai thác ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web