Quy định về khai thác và sử dụng nguồn nước

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước được quy định cụ thể và chặt chẽ thông qua các quy hoạch tổng thể, toàn diện của các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương. Trung Quốc thực hiện chính sách khai thác sử dụng phải trả tiền đó chính là thực hiện nguyên tắc 'bồi thường thiệt ...

Quy định về khai thác và sử dụng nguồn nước

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước được quy định cụ thể và chặt chẽ thông qua các quy hoạch tổng thể, toàn diện của các cơ quan có thẩm quyền từ …

Hình thức sở hữu là gì? Cách phân loại hình thức sở hữu?

Trong chế độ sở hữu có thể có nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu có những chủ sở hữu nhất định. Mỗi hình thức sở hữu có …

Thỏa thuận bồi thường, khai thác đất san lấp gặp khó

Thỏa thuận bồi thường, khai thác đất san lấp gặp khó. Luật Đất đai hiện hành quy định, đất san lấp cũng là một loại khoáng sản, sau khi trúng đấu giá, doanh …

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện phong trào 5 xung kích, 4

Bên cạnh việc phát huy, khai thác cũng cần đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên khẳng định và phát triển. 5. Tăng cường các hình thức phối hợp lồng ghép, gắn kết giữa phong trào với các mặt công tác chính ...

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định quản lý cát sỏi lòng …

Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. Điều 2. …

Quy định và chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng được thực hiện trong quy hoạch của nhà nước. Khi đó, có các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện. Các quy định pháp luật được triển khai trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan.

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi …

Số ký hiệu 02/2023/NĐ-CP Ngày ban hành 01-02-2023 Ngày có hiệu lực 20-03-2023 Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Trần Hồng Hà Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Quy định pháp luật bồi thường cho người bị hại

Phân loại thiệt hại. Theo quy định từ Điều 589 đến Điều 592 Bộ luật dân sự 2015, thiệt hại bao gồm: Trong đó, cần lưu ý thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm như sau: "1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả ...

Quy trình giám định và bồi thường tổn thất trong công tác

Ngay sau khi nhận được thông báo tai nạn, tổn thất từ khách hàng qua bất cứ hình thức nào, công ty bảo hiểm phải cử ngay nhân viên thu thập thông tin ban đầu liên quan đến tổn thất và mở sổ theo dõi tổn thất, sổ nhận khai báo tổn thất. Quy trình

quy trình khai thác bảo hiểm hàng hóa

Quy định hàng năm về phân cấp khai thác, giám định và bồi thường. 3.5. Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm HD.TBH 06 và những sửa đổi bổ sung nếu có. 3.6. Các quy tắc, điều …

Bồi thường thu hồi đất: Cần quy định 'định lượng' thay vì

Bồi thường thu hồi đất: Cần quy định 'định lượng' thay vì 'định tính'. Đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào cuộc sống. Khẩn trương, nghiêm túc triển khai Nghị quyết 01/2023/NQ-CP và Chỉ thị 03/CT …

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau: - Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và điểm c khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 :

Khai thác quỹ đất để phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao

Căn cứ Điều 16 Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau: 1. Việc khai …

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE PVI CARE

Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Bảo …

Khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại

Tại cuộc họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, cuối tháng 10/2022, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tới Việt Nam kiểm tra tình hình thực

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau: - Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ …

Thu hồi đất thực hiện dự án kinh tế thì cơ chế bồi thường

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 2. Căn cứ vào Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013 quy định giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu ...

Nghị định về bồi thường, giải phóng mặt bằng mới 2022

Giới thiệu về văn bản hợp nhất Nghị định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngày 4/5/2021, Bộ trưởng Bộ TN và MT đã ký văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT về hợp nhất các Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

Khi nào được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất?

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau: Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất Tại Khoản 1, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: "1. . Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ...

Thỏa thuận bồi thường, khai thác đất san lấp gặp khó

Thỏa thuận bồi thường, khai thác đất san lấp gặp khó. NDO - Luật Đất đai hiện hành quy định, đất san lấp cũng là một loại khoáng sản, sau khi trúng đấu giá, …

Một số phân tích về Khái niệm về Trách nhiệm bồi thường …

Khái niệm thiệt hại: Dưới góc độ ngôn ngữ học, theo Đại từ tiếng Việt thì thiệt hại được hiểu là "mất mát, hư hỏng nặng nề về người và của". Dưới góc độ luật thực định, từ cách tiếp cận khái niệm "trách nhiệm bồi thường thiệt hại" trong quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại ...

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 năm 2023

BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"

Khai thác quỹ đất để phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao

Căn cứ Điều 16 Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau: 1. Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện ...

Quy trình giám định và bồi thường tổn thất trong công tác

Ngay sau khi nhận được thông báo tai nạn, tổn thất từ khách hàng qua bất cứ hình thức nào, công ty bảo hiểm phải cử ngay nhân viên thu thập thông tin ban đầu …

Nghị quyết 18-NQ/TW: Hoàn thiện quy định về bồi thường

Nghị quyết đã nhấn mạnh một số giải pháp nhằm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định. Cụ thể: Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với ...

Bình Định triển khai đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác

- Cũng như các địa phương khác, tỉnh Bình Định đang triền khai đợt cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU . Địa phương kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, tiến tới cảnh ...

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE PVI CARE

Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường.

Dân không đồng ý phương án bồi thường, Nhà nước vẫn thu

Tóm lại, người dân không đồng ý phương án bồi thường thì Nhà nước vẫn thu hồi đất nếu thuộc trường hợp thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Thu hồi đất là vấn đề khá phức tạp trên thực tế và ...

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

8. KTV: Khai thác viên 9. BTV: Bồi thường viên 10. GĐV: giám định viên 11. ĐVKT: Đơn vị khai thác 12. ĐVGĐ: Đơn vị giám định 13. TTBP: Tổn thất bộ phận 14. TTTB: Tổn thất toàn bộ 15. TTC: Tổn thất chung 16. …

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web