Bảng chú giải thuật ngữ

trừ hao mòn luỹ kế và các khoản lỗ tổn thất luỹ kế 10.7, 21.14 Giá trị ghi sổ của nợ phải trả Là giá trị của khoản nợ phải trả được ghi nhận trên BCĐKT 10.7 Tiền mặt Tiền bao gồm tiền tại quỹ và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. 1.6,2.8, 439,5.5, 6.8,8.5, 10.7

Cách hạch toán với trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công

Nếu công ty mẹ đầu tư vào công ty con bằng cách góp vốn bằng tài sản cố định hoặc hàng tồn kho. Công ty mẹ cần ghi nhận phần chênh lệch giữa: giá trị ghi sổ (nếu là hàng hóa, vật tư)/ giá trị còn lại (nếu là tài sản cố định) với giá trị được đánh giá lại ...

Cách hạch toán Tài khoản 221 ­- Đầu tư vào công ty con …

Cách hạch toán Tài khoản 221 ­- Đầu tư vào công ty con theo thông tư 200. Tin tức kế toán: Để hạch toán tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con theo TT 200, ta cần hiểu hoạt động này được định nghĩa thế nào. Đầu tư vào công ty con (TK 221) là hoạt động đầu tư vốn đem ...

Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN

Việc xác định lãi lỗ được dựa trên thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. Mà khi tính thuế TNDN chúng ta có cách xác định thu nhập tính thuế như sau: Thu nhập được Miễn thuế : xem chi tiết tại đây: Các khoản thu ...

Lợi nhuận đối với công ty TNHH được chia như thế nào?

Nguồn: Internet. 1. Điều kiện chia lợi nhuận. Căn cứ theo Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định "Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau …

Kết chuyển lãi lỗ là gì và cách hạch toán, định khoản

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm. Tài khoản sử dụng để hạch toán kết chuyển đầu năm là tài khoản: 421. Trong tài khoản 421 sẽ có 2 tài khoản cấp 2: – Tài …

Kế toán doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng và những khó

Kế toán doanh nghiệp khai khoáng hiện nay gặp không ít những khó khăn trong công tác quản lý tài chính – kế toán của doanh nghiệp, có thể kể đến như: Khó khăn trong việc phân bổ chi phí chung trong sản xuất (giấy phép khai thác, nhân công, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhiên liệu)

Có được chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản

Hiện nay công ty tôi bị lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, ... Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 của Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ...

Chi phí lãi vay của khối công ty chứng khoán | Vietstock

Khối CTCK vốn ngoại cũng mạnh tay đi vay. KBSV, Mirae Asset, KIS, NHSC, YSVN, MBKE, Chứng khoán Shinhan đều góp mặt trong top 20 mã có dư nợ vay …

Hạch toán kế toán trường hợp nhập khẩu theo hình thức tín

Hạch toán kế toán Quy trình nhập khẩu theo PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRẢ NGAY (Tức là trả tiền mới nhận được bộ chứng từ từ ngân hàng để làm thủ tục hải quan) - Sau khi ký hợp đồng nhập khẩu với nước ngoài, doanh nghiệp phải chuyển tiền ký quỹ để mở L ...

Lợi nhuận đối với công ty TNHH được chia như thế nào?

Nguồn: Internet. 1. Điều kiện chia lợi nhuận. Căn cứ theo Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định "Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các ...

Hợp đồng khai thác cơ sở hạ tầng (bài 1)

Áp dụng IFRS: Bài 1: Hợp đồng khai thác cơ sở hạ tầng - thực trạng và giải pháp. Áp dụng IFRS có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng trong việc hạch toán hợp …

Cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần cho cổ đông

Bước 1: Hội đồng quản trị kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức. Bước 2: Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp thường niên để xem xét phương án trả cổ tức, quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần ...

Chi phí lãi vay của khối công ty chứng khoán | Vietstock

Khối CTCK vốn ngoại cũng mạnh tay đi vay. KBSV, Mirae Asset, KIS, NHSC, YSVN, MBKE, Chứng khoán Shinhan đều góp mặt trong top 20 mã có dư nợ vay ngắn hạn lớn nhất toàn khối CTCK (tính tới cuối quý 3/2020). Nguồn: VietstockFinance. Theo thống kê, một số CTCK đang vay ngân hàng với lãi ...

hạch toán chia lãi từ hoạt động liên doanh? | Diễn đàn Dân

1. Nhận thông báo chia lãi từ goạt động liên doanh: 15.000.000d. 2. Tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất là : 2.000.000d, nhân viên quản lý …

Báo cáo lãi lỗ

Các mẫu báo cáo lãi lỗ giúp bạn theo dõi thu nhập từ doanh nghiệp của mình. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn khi dùng báo cáo lãi lỗ để theo dõi thu nhập và chi phí của công ty. Tất cả mọi thứ bạn cần, bao gồm báo cáo thu nhập, phân tích hòa vốn, mẫu báo cáo lãi lỗ và ...

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh – Tài khoản 121

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm ...

Hướng dẫn xác định thuế TNDN khi có khoản lãi chênh lệch

Tổng phát sinh Nợ 911 = 50tr +22 tr = 72 tr. => Dư Nợ lũy kế 421 = 72 +78 = 150 triệu. + Giả sử chênh lệch phát sinh lãi 50tr: Nếu so sánh với tỷ giá ban đầu lỗ 50 triệu. Ghi nhận 711 =50 triệu. Hoàn nhập Nợ 8212/Có 243 =22 triệu. Tổng Nợ 911 = 22tr Tổng Có 911 = 50 triệu => Có 421 ...

Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi và lỗ (P&L), hoặc báo cáo thu nhập Báo cáo thu nhập Báo cáo thu nhập là một trong những báo cáo tài chính cốt lõi của công ty thể hiện lãi và lỗ của họ trong một khoảng thời gian. Lãi hoặc lỗ được xác định bằng cách lấy tất cả các khoản doanh thu và trừ đi tất cả các chi phí từ hoạt động ...

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế …

1. Xác định lãi – lỗ theo luật thuế TNDN. Theo điều 9, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định "Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm …

Kế toán doanh nghiệp lĩnh vực khai khoáng và những khó

Kế toán doanh nghiệp khai khoáng hiện nay gặp không ít những khó khăn trong công tác quản lý tài chính – kế toán của doanh nghiệp, có thể kể đến như: Khó …

Top 20 Công Ty Khai Thác Chế Biến Và Kinh Doanh Khoáng

Top 20 Công Ty Khai Thác Chế Biến Và Kinh Doanh Khoáng Sản Hàng Đầu Việt Nam. 03/03/2021 19:41. Khai thác khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có …

Top 20 Công Ty Khai Thác Chế Biến Và Kinh Doanh Khoáng

Top 20 Công Ty Khai Thác Chế Biến Và Kinh Doanh Khoáng Sản Hàng Đầu Việt Nam. 03/03/2021 19:41. Khai thác khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có tiềm năng lớn, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Kinh doanh khoáng sản là loại hình kinh doanh có điều kiện, cũng như kinh doanh các ngành ...

Cách hạch toán đầu tư vào công ty con

Cách hạch toán Tài khoản 221 – đầu tư vào công ty con Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào ...

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

1. Xác định lãi – lỗ theo luật thuế TNDN. Theo điều 9, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định "Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm …

Thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản, giá trị nguồn tài nguyên nhằm mục đích: – Thẩm định giá để mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên danh, liên kết. – Thẩm định giá chuyển đổi chủ quyền tài sản của doanh nghiệp. – Thẩm định giá để tính thuế và hạch toán sổ ...

Xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm …

Công văn 76801/CT-TTHT 2017 chuyển lỗ hoạt động sản …

Số: 76801/CT-TTHT. V/v chuyển lỗ hoạt động SXKD của năm trước khi quyết toán thuế TNDN kỳ tiếp theo. Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017. Kính gửi: Tổng …

IAS 1

IAS 1 áp dụng cho tất cả các báo cáo tài chính cho mục đích chung được lập và trình bày theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). [IAS 1.2] Báo cáo tài chính cho mục đích chung là những báo cáo nhằm phục vụ người sử dụng mà không ở …

Tổng hợp câu trả lời của tổng cục thuế về giao dịch liên kết

15. Mượn tài sản của giám đốc làm tài sản thế chấp ngân hàng có phải giao dịch liên kết? Hỏi: Công ty mình có vay ngân hàng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, tài sản thế chấp ngân hàng là bất động sản đứng tên giám đốc, số tiền vay ngân hàng cao hơn vốn chủ sở hữu.

Top 20 Công Ty Khai Thác Và Chế Biến Đá Xây Dựng

Top 20 Công Ty Khai Thác Và Chế Biến Đá Xây Dựng Chuyên Nghiệp Nhất. 24/04/2021 13:50. Đá là nguyên liệu rất cần thiết cho nhiều công trình xây dựng thời điểm hiện tại. Đá sử dựng trong xây dựng hiện có khá nhiều loại và được khai thác chủ yếu từ những mỏ đá tự ...

Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT200

Hạch toán Kế toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi GÓP VỐN liên doanh bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao. Khi doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với các công ty nước ngoài bằng giá …

Lỗ kết chuyển

Câu hỏi: Giả sử, lỗ các năm 2017, 2018, 2019 doanh nghiệp tự xác định là 100, 200 và 50 triệu. Năm 2020 lãi 100 triệu.Khi quyết toán thuế TNDN năm 2020. công ty kết chuyển lỗ của năm 2017 sang …

Tổng Cục Thuế giải đáp các vướng mắc về "Quan hệ liên kết

Câu Hỏi 6: Giải đáp về vay tiền của công ty mẹ và xác định chi phí lãi vay được tr ... Vậy công ty tôi cần kê khai khoản chi phí lãi vay đã được vốn hóa như nào cho đúng vào PL 01 của giao dịch liên kết.

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web